Iwona Romaniak (Prezes Fundacji)

Iwona Romaniak (2019)

W latach 2013-2017 prezes fundacji „Braterstwo”,  założyciel fundacji „Bratnia Dusza” (2017r.)

Podczas pracy w poprzedniej organizacji zorganizowała przyjazd kilkuset dzieci pochodzących z bardzo ubogich rodzin, pokrzywdzonych przez działania wojenne na Ukrainie oraz dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie. To dzięki niej na sądeckiej ziemi wielokrotnie mogliśmy wysłuchać wspaniałych koncertów niesamowicie uzdolnionych młodych ukraińskich artystów. Dzieci występowały między innymi podczas „Łemkowskiej Watry”, „Święta Dzieci Gór”, Festiwalu Biegowego w Krynicy – Zdrój, obchodów 100-lecia bitwy gorlickiej, w Radomiu, w Warszawie, Tyliczu, Bereście, Polanach, Żegiestowie, Piwnicznej, Wysowej, Wapiennym, Gorlicach i wielu innych miejscowościach.

Wielokrotnie organizowała pomoc humanitarną (materiały opatrunkowe, jedzenie, ubrania), które trafiały do najbardziej potrzebujących na Wschodzie. Na prośbę lekarzy i ratowników zorganizowała szkolenie medyczne, podczas którego zostało przeszkolonych 20 sanitariuszy z I linii frontu. To właśnie oni dzięki zdobytym kwalifikacjom ratowali życie innych.

Inicjatorka oraz realizatorka akcji „Książka dla Polonii”, gdzie wyczuwając głód polskiej książki postanowiła przyczynić się do organizacji polskich bibliotek na Wschodzie oraz promowania polskiej kultury i języka. Dzięki tej akcji powstały nowe biblioteki, a inne doposażone. Zostało zebranych ponad 18.000 książek.

Wiele razy współorganizowała  plenery malarskie połączone z warsztatami artystycznymi, gdzie dzieci polskie i ukraińskie wspólnie uczyły się rzemiosła od mistrzów rękodzieła artystycznego z Ukrainy. Podczas otwartych warsztatów  swoich sił mogli spróbować również dorośli.

Pokazała innym, że można i warto pomagać. W ostatnim czasie do jej działań dołączają osoby z całego kraju. Dzięki niej możemy się cieszyć szerszym gronem wolontariuszy, którzy „zarażeni” optymizmem i otwartością Iwony oraz chęcią niesienia pomocy, aktywnie uczestniczą w organizacji przyjazdu dzieci oraz innych, bieżących akcjach.

Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota nominowała Iwonę Romaniak do tytułu ,,Społecznik Roku 2015” za wielkie zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej, kształtowanie i budowanie pozytywnych postaw społecznych oraz bezinteresowna pracę na rzecz rozwoju sądeckich ,, małych ojczyzn”. Otrzymała też imienne podziękowania z Gwardii Narodowej Ukrainy za organizację szkolenia ratowników medycznych.

W roku 2016 w czerwcu za jej działania  w fundacji „Braterstwo” fundacja otrzymała Specjalną Nagrodę Starosty  w kategorii Inicjatywa Roku za akcję,, Podziel się książką” oraz otrzymała nominację w konkursie Starosty Nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych oraz wolontariatu w kategorii Wolontariusz Roku.

Kolejną dużą akcją zainicjowaną przez nią była ,,Zbiórka materiałów szkolnych dla  Polonii” prowadzona w Krynicy Zdrój oraz Nowym Sączu pod patronatem włodarzy miasta. Zebrane przybory szkolne polskie dzieci wysiedlone z terenów wojennych odebrały osobiście podczas tygodniowego pobytu w Polsce. Informacja o akcji była w na stronach miasta, w Gazecie Krakowskiej, Radiu Kraków, Eska, RMF Max, Złote Przeboje, RDN. Akcja zaangażowała do współpracy mieszkańców nie tylko miast ale też sąsiednich wsi, szkoły i przedszkola gdzie z ciepłym sercem byli przyjmowani nasi rodacy ze Wschodu. Imienne podziękowania za akcje otrzymała z Polskiego Uniwersytetu Donieckiego w Winnicy.

Otrzymała również dyplom z podziękowaniami za pomoc humanitarną z ,,Winnickich Batalionów Ochotniczych”. W grudniu zorganizowała pierwszą akcję w historii miasta pod nazwą ,,Moto Mikołaje” akcję dla najuboższych dzieci z gminy Krynica Zdrój podczas której wraz z sądeckimi motocyklistami przekazała 50 paczek mikołajowych.

Kolejne wyróżnienie w konkursie to  Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli” dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego wręczone  w grudniu podczas XIX Forum Organizacji Pozarządowych w Krakowie, a tydzień później wyjazd do Ukrainy z paczkami mikołajowymi dla Polonii na Wschodzie. Ponad 200 paczek, książki i maskotki  trafiło do Polskiej Szkoły Katolickiej przy klasztorze ,,Świętego Anioła” w Winnicy , ośrodka osób niepełnosprawnych, Klubu Polonijnego oraz dzieci z Polskiego Klubu Donieckiego Uniwersytetu Narodowego.

W 11.02.2017r. podczas uroczystej gali ,,Ziarnka Gorczycy” otrzymała główną nagrodę w kategorii,, ,,Osobowość roku 2016”, nagrodzona również przez internautów największą liczbą głosów. 27.03.2017r. odebrała nagrodę specjalna przyznana w konkursie najwyższego szczebla krajowego w Ukrainie dla fundacji w kategorii ,,Pomoc zagraniczna”. Oficjalne wręczenie miało miejsce w Krakowie podczas Forum Ekonomicznego nagrodę wręczył osobiście Przewodniczący Euroregion ,,Dniester” Pan  Sergii Tatusiak.

Obecnie organizuje zbiórkę na prośbę Caritasu Lwowskiego i Katedry Lwowskiej na rzecz dzieci z sierocińca i hospicjum. Zebrane dary zostaną przewiezione  przez jej fundacje oraz motocyklistów z Nowego Sącza i okolic i przekazane w pierwszy weekend czerwca w obecności Radia Kraków oraz ukraińskich mediów.

Jej motywacją do pomocy innym stały się słowa papieża Jana Pawła II „Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z in­ny­mi”.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

Top 3 Stories