O Fundacji

Fundacja ,,Bratnia Dusza ” to organizacja dla której dobro dziecka jest najważniejsze. Niezależnie od koloru skóry, wyznania czy narodowości każdy człowiek jest równy i ma takie samo prawo do szczęścia, miłości i uśmiechu Naszym zadaniem jest pomoc dzieciom w trudnej sytuacji materialnej, uzdolnionym artystycznie, ze środowisk wiejskich, osobom chorym, niepełnosprawnym i zagrożonym wykluczeniem. Pragniemy aktywnie działać na rzecz Polonii mieszkającej w kraju oraz poza granicami i rozwijać przyjazne stosunki międzyludzkie. Chcemy  wspierać ofiary katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojennych.

Działamy w myśl słów Naszego Ojca Świętego – „Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z in­ny­mi”.

Chcemy budować mosty przyjaźni tam gdzie inni stawiają bariery…

Iwona Romaniak

W latach 2013-2017 prezes fundacji „Braterstwo”,  założyciel fundacji „Bratnia Dusza” (2017r.)

Podczas pracy w poprzedniej organizacji zorganizowała przyjazd wielu grup dzieci pochodzących z bardzo ubogich rodzin, pokrzywdzonych przez działania wojenne na Ukrainie oraz dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie. To dzięki niej na sądeckiej ziemi wielokrotnie mogliśmy wysłuchać wspaniałych koncertów niesamowicie uzdolnionych młodych ukraińskich artystów. Dzieci występowały między innymi podczas „Łemkowskiej Watry”, „Święta Dzieci Gór”, Festiwalu Biegowego w Krynicy – Zdrój, obchodów 100-lecia bitwy gorlickiej, w Radomiu, w Warszawie, na Dożynkach w Polanach oraz w Gorlicach i wielu innych miejscowościach.